Boeken

Op deze pagina vindt je een overzicht van verschillende boeken die te maken hebben met burn-out symptomen.

Titel: Burn-out; wanneer vrouwen over hun grenzen heen gaan Schrijver: Fabach, S.
Omschrijving:Dit boek is speciaal geschreven voor vrouwen. In dit boek wordt duidelijk beschreven hoe u overspannenheid kunt voorkomen. Ook wordt er verteld hoe u van oververmoeidheid af kunt komen.De veroorzakers van stress, maar ook de positieve en leuke kanten ervan, zijn in het boek terug te vinden.

Titel: Omgaan met stress en burn-out Schrijver: Bart Verkuil en Arnold van Emmerik
Omschrijving:Stress is erg belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer u in een gevaarlijke situatie komt en de stress uw lichaam tot actie dwingt.Maar stress kan ook een negatieve invloed hebben op uw lichaam. Zo kan de spanning langdurig blijven hangen.

In het boek ‘Omgaan met stress en burn-out’ is terug te vinden hoe u in een situatie terecht kunt komen, waarbij de negatieve spanning lang blijft hangen. Ook leert u uit te zoeken welke factoren een negatieve, en welke factoren juist een positieve invloed op uw lichaam hebben.

Titel: Behandelingsstrategieën bij burn-out Schrijver: Kees Hoogduin
Omschrijving: In het boek: ‘Behandelingsstrategieën bij burn-out’ komt allereerst de geschiedenis van de burn-out naar voren.Daarnaast wordt er in gegaan op verschillende behandelingen, maar ook op verschillende meetinstrumenten. Bijvoorbeeld instrumenten waarmee kan worden gemeten hoe ernstig de burn-out is.

Als laatste wordt er in dit boek gezocht naar factoren die bijdragen aan overspannenheid.

Titel: Uit de brand: omgaan met mensen met burnout Schrijver: Arno van Dam en Fieke de Leeuw
Omschrijving: In dit boek komt allereerst aan de orde wat een burn-out eigenlijk is en waardoor een burn-out ontstaat.Daarnaast wordt er ingegaan op de gevolgen die een burn-out heeft op de persoon die eronder lijdt.

Als laatste wordt er in het boek vooral beschreven hoe je als partner, collega etc. het beste om kunt gaan met een persoon die burn-out klachten heeft.

Titel: Omgaan met burn-out Schrijver: Carien Karsten
Omschrijving: In het boek, dat geschreven is voor Carien Karsten, komen persoonlijke verhalen van mensen voor, die een burn-out gehad hebben. Zij vertellen wat hun ervaringen en gevoelens waren.Daarnaast wordt in het boek duidelijk gemaakt dat bepaalde omstandigheden tot veel stress kunnen leiden. Er wordt verteld hoe u de druk voor uzelf zo laag mogelijk kunt houden.
Titel: Geen tijd voor burnout;

Het verband tussen karakter, levensfase en stress

Schrijver: Frank Schaper
Omschrijving: In het boek ‘Geen tijd voor burnout’ wordt uitgelegd waarom mensen die aan het opbranden zijn, alle signalen van een burn-out negeren.Ook wordt er een koppeling gelegd tussen eigenschappen die mensen kunnen hebben en de burn-out risico’s.
Titel: Met burn-out aan het werk Schrijver: Marisa Donner en Chrisje van Gogh
Omschrijving: Dit boek is voor de mensen die aan een burn-out lijden en graag zo snel mogelijk weer het arbeidsproces in willen, om te kunnen herstellen.Uit onderzoek is gebleken dat het beter is om tijdens de herstelperiode al aan het werk te gaan. Dit boek helpt daarbij door tips en uitleg te geven.
Titel: Recepten voor vitaliteit; Stress en burnout te lijf Schrijver: Anne-Lies Hustings en Marijk Hustings
Omschrijving:In dit boek worden feiten en inzichten over burn-out afgewisseld met heerlijke recepten. Dit aangezien de schrijfsters er, tijdens hun herstelperiode van een burn-out, heel erg veel aan gehad hebben!
Titel: Burn-out re-integratietraining Schrijver: Ger Keijsers en Cas Schaap
Omschrijving:Dit boek is een re-integratietraining, zoals de naam al zegt. Hierbij zitten een handboek voor de therapeut en een handboek voor de cliënt. Door middel van deze methode wordt de cliënt geholpen in het proces tot terugkeer in het arbeidsproces.
Titel: Wat burn-out met je doet Schrijver: Pieter Dingemanse
Omschrijving:In het boek worden eerst vijf verhalen verteld over mensen die een burn-out hebben gehad. Aan de hand hiervan wordt beschreven wat een burn-out is en wat de symptomen zijn. Ook bevat het boek een test, waarmee u kunt bekijken of u zelf misschien symptomen hebt, die kunnen leiden tot een burn-out.