Oorzaken

Een burn-out wordt veroorzaakt door vier factoren die in interactie met elkaar zijn:

  • Sociale context
  • Persoonlijke factor
  • Relatie met klanten
  • Relatie met organisatie


Bij de Sociale context moet u denken aan problemen in het privéleven van een persoon. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: relatieproblemen of ruzie binnen de familie.

In combinatie hiermee is ook het persoonlijk welzijn van de persoon van belang. Voelt hij/zij zich gewaardeerd binnen de sociale omgeving?

 

Ook de persoonlijke factor blijkt een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van een burn-out. Bij de persoonlijke factor kunt u denken aan eigenschappen die mensen kunnen hebben, die de stress bevorderen.

Voorbeelden hiervan zijn: perfectionisme, geen nee kunnen zeggen, verantwoordelijkheidsgevoel.

Daarnaast speelt ook het werk, en vooral de hoeveelheid werk, een belangrijke rol.

De hierboven genoemde factoren worden in veel gevallen versterkt door niet-verwerkte ervaringen uit het verleden.

 

Een derde factor is de relatie met de klanten. Deze factor kan zowel positief, als negatief uitvallen. Hierbij valt te denken aan de zorgsector; mensen die getraumatiseerd zijn, werken erg stressverhogend. Ook het vaak moeten verontschuldigen tegenover klanten werkt negatief op de werknemer.

Wat dus een erg belangrijke oorzaak van burn-out is, is een verstoorde relatie tussen de persoon zelf en de relatie met anderen. Wanneer je zelf continu geeft, maar van de anderen weinig waardering terugkrijgt, raakt je dit emotioneel. Wanneer deze relatie voor een langere tijd niet in evenwicht is, kan dit leiden tot een burn-out.

 

Een laatste belangrijke factor is de relatie met de organisatie. Dit is, in combinatie met de persoonlijke factor, een belangrijk punt in het ontstaan van een burn-out. Dingen die onder deze noemer vallen zijn de werkdruk en de hoeveelheid werk.

Wanneer iemand heel erg perfectionistisch is, maar de hoeveelheid werk ook erg hoog is, wordt het voor de persoon teveel. Er zijn teveel taken en de persoon wil geen fouten maken! Hierdoor komt de druk erg hoog te liggen en kan dit teveel worden.